GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Cao Nguyên Soft có khả năng mang đến cho khách hàng các giải pháp CNTT tổng thể dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố về Con người – Quy trình – Ứng dụng – Dữ liệu chứ không thuần túy chỉ là giải pháp Công nghệ cho Hạ tầng CNTT.

Giải pháp trên nền Microsoft
Dựa trên nền tảng công nghệ của Microsoft, Cao Nguyên Soft đã phát triển nhiều giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp, từ Mail Server, Ảo hóa máy trạm, chữ kỹ số …Ofice 365…

Giải pháp ảo hóa và điện toán đám mây
Cùng với sự phát triển của công nghệ điện toán đám mây, các giải pháp ảo hóa và điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết hiệu quả các bài toán vể khả năng mở rộng, nâng cấp thiết bị, mức độ bảo mật và sẵn sàng dữ liệu

Giải pháp bảo mật và an ninh an toàn thông tin
Cao Nguyên Soft có khả năng thực hiện phân tích, thiết kế và phá triển giải pháp về bảo mật và an ninh an toàn thông tin

Giải pháp hạ tầng mạng
Dựa trên nền tảng công nghệ cơ bản của Cisco cùng khả năng tích hợp các sản phẩm, giải pháp của các sản phẩm ,giải pháp của các hãng HP, IBM, Juniper… Cao Nguyên Soft có khả năng cung cấp giải pháp hạ tầng mạng tổng thể với nhiều nhóm giải pháp phù hợp từng nhu cầu của các doanh nghiệp

Giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu
Cao Nguyên Soft có khả năng đem đến cho khách hàng những giải pháp và dịch vụ về hạ tầng và dịch vụ về hạ tầng Trung tâm dữ liệu theo đúng tiêu chuẩn quốc tế đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí vận hành, dễ dàng quản trị và mở rộng.